Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động không thực hiện ‘3 tại chỗ’ có bị mất việc?

16:23 26/08/21

Doanh nghiệp bạn tôi thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" nhưng bạn tôi không muốn làm do phải ở lại công ty. Vậy trường hợp này giải quyết thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Công văn 2844/LĐTBXH-PC ngày 25/8/2021 của Bộ LĐTB&XH, đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương châm "3 tại chỗ" nhưng có một số người lao động không đồng ý với phương án lưu trú theo yêu cầu "3 tại chỗ" của doanh nghiệp thì những trường hợp này hai bên người lao động và doanh nghiệp thống nhất để xác định theo một trong các cách sau:

- Doanh nghiệp cho người lao động ngừng việc và trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Trong trường hợp này, người lao động được hỗ trợ chính sách ngừng việc khi đáp ứng đủ các điều kiện theo chương V (Điều 17 đến Điều 20) của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

- Thống nhất với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động theo Điểm h Khoản 1 Điều 30 Bộ luật lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghỉ không hưởng lương theo Khoản 3 Điều 145 Bộ luật Lao động.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động như: thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động; thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo Điểm c Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động.

Như vậy, NLĐ không đồng ý thực hiện 3 tại chỗ có thể bị mất việc.

Châu Thanh

304