Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động cần gì để nhận được tiền hỗ trợ Covid-19 sau khi nghỉ việc?

16:33 05/05/20

Người lao động chấm sứt hợp đồng lao động cần điều kiện gì để được nhận tiền hỗ trợ Covid-19? Thủ tục hỗ trợ thực hiện ra sao và mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, thủ tục và mức hỗ trợ đối với người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Thanh Lợi

7,893