Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bị sa thải hoặc buộc thôi việc thì có được nhận hỗ trợ Covid-19 không?

11:22 04/05/20

Bị sa thải hoặc buộc thôi việc thì có được nhận hỗ trợ Covid-19 không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về điều kiện nhận hỗ trợ với nhóm đối tượng là NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không đề cập đến lý do chấm dứt hợp đồng.

Vì vậy chỉ cần đảm bảo các điều kiện sau thì sẽ được nhận trợ cấp:

- Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý Nguyễn  

1,435