Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1304/TCHQ-KTTT ngày 25/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng xuất trả

Số hiệu: 1304/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1304/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu  hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH thực phẩm F&N Việt Nam
(9 Đại lộ Tự do - KCN VN-Singapore, H. Thuận An, T. Bình Dương)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38/FNN/CV ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Công ty TNHH thực phẩm F&N Việt Nam về việc đề nghị hoàn lại thuế nhập khẩu của số hang tái xuất theo tờ khai hải quan số 03/XK/TX/VSIP ngày 03 tháng 02 năm 2004 và số 06/XK/TX/VSIP ngày 10 tháng 02 năm 2004 tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp VSIP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm (1.1) - mục I - Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì bộ hồ sơ xin hoàn thuế nhập khẩu xuất trả do doanh nghiệp gửi đến Tổng cục Hải quan còn thiếu hoá đơn kiêm phiếu xuất kho hoặc hóa đơn bán hàng của hàng xuất khẩu; tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và xuất khẩu không thể hiện rõ ngày sản xuất của lô hàng sữa bột theo như kết luận giám định và không ghi rõ hàng xuất khẩu theo tờ khai hải quan hàng nhập khẩu nào. Do vậy, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thực phẩm F&N Việt Nam được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1304/TCHQ-KTTT ngày 25/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng xuất trả

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37