Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 964/TCHQ-GSQL năm 2019 về hủy tờ khai số 102407506020/E13 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 964/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 19/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/TCHQ-GSQL
V/v hủy tờ khai

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 36/HQCT-NV ngày 07/01/2019 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ liên quan đến việc hủy tờ khai tờ khai số 102407506020/E13, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ chứng từ do doanh nghiệp xuất trình khi khai báo bổ sung Manifest để xác định tính hp pháp của việc khai báo bổ sung.

Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc gửi nhầm hàng hóa do doanh nghiệp xuất trình và hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc khai báo sửa đổi, bổ sung manifest, nếu việc khai báo sửa đổi, bổ sung manifest của doanh nghiệp và các chứng từ chứng minh việc gửi nhầm hàng đúng quy định, thì xem xét giải quyết hủy tờ khai số 102407506020/E13 cho doanh nghiệp.

Thủ tục hủy tờ khai thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 964/TCHQ-GSQL năm 2019 về hủy tờ khai số 102407506020/E13 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.122

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217