Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 854/TCHQ-GSQL ngày 3/03/2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tực và xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập đầu tư miễn thuế được phép tiêu huỷ

Số hiệu: 854/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 03/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 854/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục và xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập đầu tư miễn thuế được phép tiêu huỷ

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải Quan tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Hải quan một số địa phương, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được Bộ Thương mại cho tiêu huỷ máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển (sau đây gọi tắt là hàng hoá) trước đây nhập để tạo tài sản cố định miễn thuế nay hư hỏng không còn khả năng sử dụng thuộc tài sản thanh lý khi giải thể doanh nghiệp hoặc thanh lý để thay thế hàng mới.

Sau khi trao đổi với Tổng cục Thuế, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục tiêu huỷ và xử lý thuế đối với trường hợp này như sau:

1. Thủ tục tiêu huỷ:

- Doanh nghiệp/Ban thanh lý gửi chi cục Hải quan nơi trước đây đã làm thủ tục nhập khẩu, văn bản nêu rõ lý do tiêu huỷ, tên gọi, ký mã hiệu, số lượng hàng cần tiêu hủy, địa điểm tiêu huỷ.

Hồ sơ kèm theo, Văn bản cho phép huỷ hàng thanh lý của Bộ Thương mại, chứng thư giám định đối với hàng hoá xin huỷ; tờ khai nhập khẩu hàng xin tiêu huỷ.

- Chi Cục Hải quan trước đây làm thủ tục nhập khẩu hàng tiếp nhận, xem xét hồ sơ xin tiêu huỷ và cử 02 công chức hải quan giám sát quá trình tiêu huỷ.

Doanh nghiệp tự tổ chức việc tiêu huỷ và chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu huỷ theo quy định của cơ quan quản lý môi trường.

- Hàng hoá (kể cả linh kiện, chi tiết, phụ tùng) phải được tiêu huỷ hoàn toàn thành phế liệu. Kết thúc tiêu huỷ phải lập biên bản xác nhận kết quả tiêu huỷ ngay tại hiện trường tiêu hủy theo đúng  quy định hành chính. Biên bản xác nhận phải có họ tên, chữ ký, dấu của giám đốc doanh nghiệp có hàng tiêu huỷ, những người được giám đốc doanh nghiệp giao thực hiện việc tiêu huỷ, giám sát tiêu huỷ.

2. Về Thuế: Hàng hoá được tiêu huỷ theo đúng quy định tại điểm 1 công văn này được miễn truy thu các loại thuế.

Hàng quý Hải quan các địa phương báo cáo cụ thể về tên hàng, số lượng, chủng loại hàng tiêu huỷ của từng doanh nghiệp về Tổng cục để Tổng cục Hải quan tổng hợp báo cáo Bộ.

 

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 854/TCHQ-GSQL ngày 3/03/2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tực và xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập đầu tư miễn thuế được phép tiêu huỷ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211