Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6958/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế nhiên liệu của tàu hút cát tạm nhập-tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6958/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6958/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhiên liệu của tàu hút cát TN-TX

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4051/UBND-TH ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc không xử phạt vi phạm hành chính và không phạt chậm nộp thuế đối với Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề này, ngày 24/7/2013 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4181/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan Hà Tĩnh về việc phạt chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiên liệu dầu tàu hút cát của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gửi kèm theo)

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6958/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế nhiên liệu của tàu hút cát tạm nhập-tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126