Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6792/VPCP-KTTH xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6792/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6792/VPCP-KTTH
V/v xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 345/BTC-TCHQ ngày 12 tháng 8 năm 2011), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 260/BTC-XNK ngày 12 tháng 9 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5510/BGTVT-VT ngày 08 tháng 9 năm 2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 68/BTNMT-KH-m ngày 31 tháng 8 năm 2011) về việc xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề xử lý đối với lô hàng nhập khẩu vi phạm Công ước Basel, về nguyên tắc yêu cầu các cơ quan phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và Công ước Basel mà Việt Nam là thành viên tham gia. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh trường hợp bất khả kháng không thể xử lý ngay theo đúng Công ước Basel được, giao Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất cơ chế để xử lý cho phù hợp.

2. Về vấn đề giải quyết hàng hóa xuất khẩu tồn đọng tại một số cửa khẩu xảy ra thời gian qua, các Bộ, địa phương và doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình về thị trường, về các thủ tục xuất khẩu và vận chuyển hàng để có biện pháp khắc phục những vướng mắc phát sinh.

3. Về vấn đề không cho phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu phế liệu, phế thải, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu các Bộ, cơ quan cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn: số 7864/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 11 năm 2010 và số 8628/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển; đồng thời, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp, hỗ trợ nhau trong quản lý, xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển để khắc phục những tồn tại phát sinh trong thời gian qua.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải; Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6792/VPCP-KTTH xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253