Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5628/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5628/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế XNK

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư thuộc công ty xnk và hợp tác đầu tư giao thông vận tải
(2 phan kế bính - cống vị - ba đình hà nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28/CV-KDTM ngày 01/11/2006 của Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư thuộc công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (MST: 0300450289021) đề nghị xem xét giải tỏa cưỡng chế thủ tục hải quan đối với số nợ tiền thuế quá hạn: 3.212.040.230 đồng tại Cục Hải quan Hải Phòng. Đây là số tiền nợ tiền thuế của 02 tờ khai nhập khẩu mặt hàng ôtô du lịch nguyên chiếc mới (tờ khai số 310/NKD ngày 19/01/2005, số 1180/NKD ngày 21/3/2005). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 63 của Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Qua xem xét kiến nghị của doanh nghiệp, trong thời gian chờ xem xét xử lý nợ thuế chung của các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô du lịch và tạo Điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan đồng ý cho Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư thuộc Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải được làm thủ tục nhập khẩu lô hàng 60 bộ linh kiện xe ôtô tải dạng CKD theo hợp đồng số 15/TRA-YS/2006 ngày 25/9/2006 đã cập cảng Việt Nam, nếu có đủ các Điều kiện sau:

1/ Công ty phải cam kết bằng văn bản với cơ quan Hải quan địa phương (nơi doanh nghiệp đang nợ thuế) trong vòng 30 ngày phải nộp đủ tiền thuế và tiền phạt chậm nộp còn nợ tại 02 tờ khai Hải quan nhập khẩu ôtô du lịch nêu trên.

2/ Doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế quá hạn và phạt chậm nộp thuế nào khác ngoài số tiền nợ thuế và phạt chậm nộp thuế tại 02 tờ khai Hải quan nhập khẩu ôtô du lịch nêu trên.

3/ Doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng đối với lô hàng nhập khẩu 60 bộ linh kiện xe ôtô tải dạng CKD theo hợp đồng số 15/TTA-YS/2006 ngày 25/9/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh thành phố, Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư thuộc công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5628/TCHQ-KTTT ngày 17/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế thủ tục Hải quan đối với số nợ tiền thuế quá hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!