Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5472/TCHQ-TXNK năm 2013 hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5472/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5472/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK mặt hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7386/HQHP-TXNK ngày 30/8/2013 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset đối với 10 tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 20/6/2011 của Công ty TNHH thiết bị in SPM, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở báo cáo, xử lý trường hợp trên, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng rà soát, thống kê, báo cáo tất cả các tờ khai Công ty TNHH thiết bị in SPM nhập khẩu mặt hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset trước ngày 20/6/2011. Trong báo cáo cần nêu rõ:

- Các tờ khai doanh nghiệp khai báo vào nhóm 84.42 và được cơ quan hải quan đồng ý, lý do đồng ý khai báo của doanh nghiệp.

- Các tờ khai doanh nghiệp khai báo vào nhóm 84.42 và không được cơ quan hải quan đồng ý, lý do không đồng ý khai báo của doanh nghiệp.

- Dự kiến tổng số tiền truy thu (hoặc truy hoàn do đã ấn định thuế) đối với doanh nghiệp.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế Xuất nhập khẩu) trước ngày 24/9/2013.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5472/TCHQ-TXNK năm 2013 hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.108
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76