Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4833/TCHQ-GSQL ngày 11/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng biểu mẫu và tờ khai HQ/2004-GCCT

Số hiệu: 4833/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4833/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng biểu mẫu và tờ khai HQ/2004-GCCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

 

Trả lời công văn số 667/CV-HQBD ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Hải quan Bình Dương về việc như ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về việc sử dụng các biểu mẫu

Đối với những hợp đồng gia công đăng ký trước ngày Quyết định 69/2004/QĐ-BTC có hiệu lực, việc thống kê tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu đang thực hiện trên Bảng thống kê theo mẫu 01/GC và 03/GC ban hành kèm theo Thông tư 07/2000/TT-TCHQ thì vẫn tiếp tục sử dụng Bảng đó để thống kê cho đến khi kết thúc hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng đang thực hiện (đối với hợp đồng được thực hiện theo nhiều phụ kiện); các biểu mẫu khác thực hiện theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC .

2. Về sử dụng tờ khai khi làm thủ tục chuyển máy móc, thiết bị mượn gia công sang hợp đồng gia công của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Theo Thông tư 22/2000/TT-BTM thuộc đối tượng phải chịu thuế nhập khẩu):

- Tờ khai HQ/2004-GCCT là để thay thế Phiếu gia công chuyển tiếp ban hành kèm theo Thông tư 07/2000/TT-TCHQ. Tờ khai này áp dụng cho những trường hợp giao nhận hàng gia công chuyển tiếp; chuyển nguyên liệu dư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác; chuyển máy thiết bị mượn từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác của các đối tượng miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị mượn.

- Đối với trường hợp chuyển máy móc, thiết bị mượn từ hợp đồng gia công của doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước sang hợp đồng gia công của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục nhập khẩu (tạm nhập), nộp thuế theo đúng quy định, sử dụng tờ khai HQ/2002-NK; doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước làm thủ tục tái xuất, sử dụng tờ khai HQ/2002-XK.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4833/TCHQ-GSQL ngày 11/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng biểu mẫu và tờ khai HQ/2004-GCCT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179