Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4689/TCHQ-GSQL về tính xác thực của C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4689/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4689/TCHQ-GSQL
V/v tính xác thực của C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1298/HQĐNa-GSQL ngày 17/08/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị xác minh C/O mẫu AK số tham chiếu 001-12-0487783 cấp ngày 06/07/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai thì thông tin trên C/O mẫu AK do doanh nghiệp xuất trình phù hợp với thông tin trên website của cơ quan cấp C/O, doanh nghiệp đã có giải trình sự sai lệch (01 ngày) về ngày xuất khẩu và ngày phát hành invoice thể hiện trên C/O với các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan. Do vậy, sự sai lệch này không ảnh hưởng đến xuất xứ lô hàng và tính xác thực của C/O mẫu AK. Nếu không có nghi ngờ nào khác, đề nghị đơn vị xem xét  chấp nhận cho hàng hóa hưởng ưu đãi AKFTA.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4689/TCHQ-GSQL về tính xác thực của C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116