Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4663/TCHQ-GSQL về nhập khẩu máy móc, thiết bị để đầu tư tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4663/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4663/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị để đầu tư tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

Trả lời công văn số 483/HQĐB-NV ngày 16/8/2012 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị để đầu tư tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc nêu tại điểm 1 của công văn

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Vướng mắc nêu tại điểm 2 của công văn

Do Cục Hải quan tỉnh Điện Biên không nêu cụ thể, rõ ràng các vấn đề liên quan đến dự án, do vậy, chưa đủ cơ sở để xem xét hướng dẫn.

Để có cơ sở xem xét hướng dẫn, đề nghị Cục Hải quan Điện Biên báo cáo cụ thể toàn bộ vụ việc và sao y bản chính hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ có liên quan về Tổng cục (Cục Thuế Xuất nhập khẩu) để xem xét, hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Điện Biên biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để t/hiện);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4663/TCHQ-GSQL về nhập khẩu máy móc, thiết bị để đầu tư tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122