Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4634/TCHQ-KTTT về việc thực hiện văn bản hướng dẫn về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4634/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4634/TCHQ-KTTT
V/v Thực hiện văn bản hướng dẫn về trị giá

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Qua xem xét báo cáo tình hình triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá tại công văn số 1260/HQQN-TGTT ngày 05/9/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về tham vấn trị giá tính thuế: Căn cứ quy định tại tiết a, điểm 5 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính, thì: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tham vấn. Căn cứ tình hình thực tế, khả năng quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể phân cấp cho Chi cục trưởng thực hiện việc tham vấn đối với một số trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về việc tham vấn của Chi cục.

Do vậy, việc phân cấp toàn bộ công tác tham vấn cho các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện như báo cáo tại công văn số 1165/HQQN-TGTT ngày 13/8/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là không đúng với quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính.

- Về danh mục mặt hàng trọng điểm: Qua xem xét danh mục mặt hàng trọng điểm do Cục Hải quan Quảng Ninh xây dựng tại công văn số 975/HQQN-TGTT ngày 11/7/2008) theo đó Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chưa ban hành danh mục mặt hàng trọng điểm như hướng dẫn tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC , mới chỉ xây dựng được mức giá để kiểm tra một số mặt hàng. Các mặt hàng được xây dựng mức giá kiểm tra chưa bao quát, chưa trọng điểm theo quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC , cụ thể: Còn nhiều mặt hàng nhập khẩu có khả năng gian lận thương mại cao nhưng chưa được Cục Hải quan Quảng Ninh xây dựng mức giá như: vải, đồ vệ sinh gia dụng, đồ chơi trẻ em, … dẫn đến nhiều mặt hàng có trị giá khai báo thấp nhưng không thuộc đối tượng phải tham vấn. Mặt khác, hiệu quả tham vấn không cao (trong tháng 8 chỉ có 4/123 lô hàng trọng điểm có nghi vấn chiếm tỷ lệ 3%; tỷ lệ bác bỏ trị giá khai báo đối với hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro còn quá thấp: 0%).

Để khắc phục tình trạng trên, yều cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:

1) Khẩn trương thực hiện lại việc phân cấp tham vấn đối với các trường hợp phải tham vấn theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính.

2) Xây dựng và ban hành ngay danh mục mặt hàng trọng điểm theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC , trong đó tập trung chú trọng mặt hàng có thuế suất cao, thường xuyên nhập khẩu, khả năng năng gian lận lớn, …

3) Trên cơ sở danh mục mặt hàng trọng điểm, tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin để xây dựng danh mục dữ liệu mặt hàng trọng điểm kèm theo danh mục mặt hàng trọng điểm nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn những mặt hàng này.

4) Nâng cao hiệu quả công tác tham vấn trên cơ sở chuẩn bị kỹ hồ sơ, thu thập thông tin tìm căn cứ, cơ sở bác bỏ trị giá trước khi tham vấn.

5) Báo cáo kết quả triển khai về Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK): trước ngày 22/9/2008: điểm 1; trước ngày 30/9/2008: điểm 2, điểm 3, điểm 4.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4634/TCHQ-KTTT về việc thực hiện văn bản hướng dẫn về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.812
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.48.106