Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2943/TCHQ-GSQL về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công do Tổng Cục hải Quan ban hành.

Số hiệu: 2943/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 31/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2943/TCHQ-GSQL
V/v: Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp rừng Lào Cai
(Số 10, Lý Đạo Thành, P.Kim Tân, TP. Lào Cai)

 

Trả lời công văn số 28.07/RLC ngày 28/05/2007 của Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp rừng Lào Cai về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 3, phần 1 Qui định về thủ tục hải quan đối với hàng gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính qui định: “Việc làm thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công (tiếp nhận hợp đồng, đăng ký định mức, làm thủ tục hải quan cho từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của hợp đồng, thanh khoản hợp đồng) được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố nơi có cơ sở sản xuất hàng đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơi có trụ sở của doanh nghiệp (trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc trụ sở chi nhánh doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật). Trường hợp tại địa phương không có tổ chức Hải quan, doanh nghiệp được chọn một đơn vị Hải quan thuận tiện nhất để làm thủ tục hải quan”.

Căn cứ qui định trên, Công ty có trụ sở chính tại TP. Lào Cai, nhưng có cơ sở sản xuất đang thực hiện hợp đồng gia công số 0703/AC-LFI ngày 20/04/2007 tại tỉnh Bắc Ninh, thì được đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nôi.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quí Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2943/TCHQ-GSQL về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công do Tổng Cục hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81