Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2093TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2093TCT/PCCS
V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Câu hỏi: Muốn vận chuyển hàng sang Campuchia nhưng không có hóa đơn thì phải làm thế nào để hợp thức hóa?

Trả lời: Tại Điểm 6, Mục A, phần II Thông tư số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 08/10/2003 hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường quy định: “cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa (kể cả cơ sở gia công hàng xuất khẩu) khi xuất khẩu sử dụng một trong các loại hóa đơn: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn tự in theo chế độ quy định làm chứng từ lưu thông trên đường.

Hàng hóa trên đường vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan hải quan, nếu chưa có căn cứ để lập hóa đơn thì cơ sở kinh doanh sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông trên đường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng xuất khẩu, cơ sở kinh doanh lập hóa đơn cho hàng xuất khẩu”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp muốn vận chuyển hàng xuất khẩu sang Campuchia thì cơ sở xuất khẩu phải có hóa đơn, chứng từ kèm theo làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường. Nếu sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường đến cửa khẩu thì sau khi làm xong thủ tục cho hàng xuất khẩu, cơ sở xuất khẩu lập hóa đơn cho hàng xuất khẩu.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC, TH),TTHT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2093TCT/PCCS ngày 30/06/2005 về việc Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!