Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15162/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15162/BTC-TCHQ
V/v: trả lời vướng mắc về trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty Toyota Việt Nam
(Phường Phúc Thắng - Thị xã Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1689/PCVB-VPCP ngày 20/10/2010 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 486/2010/MTV-FIN ngày 11/10/2010 của Công ty Toyota Việt Nam đề nghị hướng dẫn về khái niệm cảng đích, cửa khẩu nhập đầu tiên quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Công ty Toyota Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại cảng ICD Hà Nội trên vận tải đơn của hàng hóa nhập khẩu ghi cảng dỡ hàng, cảng giao hàng là Cái Lân/Hải Phòng, cảng đích là ICD Hà Nội.

Tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định:

- Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

- Cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng đích ghi trên vận tải đơn. Đối với loại hình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường sông quốc tế thì cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng đích ghi trên hợp đồng.

Căn cứ vào quy định dẫn trên thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty Toyota bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm (nếu có) từ nước xuất khẩu đến cảng ICD Hà Nội, trong đó có chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm từ cảng Cái Lân/Hải Phòng đến cảng ICD Hà Nội. Tuy nhiên, Công ty Toyota Việt Nam kiến nghị trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm chi phí vận tải, chi phí bảo hiểm (nếu có) từ nước xuất khẩu đến cảng Cái Lân/Hải Phòng, không bao gồm chi phí vận tải, bảo hiểm từ cảng Cái Lân/Hải Phòng đến cảng ICD Hà Nội.

Về kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để quý Công ty được biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15162/BTC-TCHQ ngày 09/11/2010 trả lời vướng mắc về trị giá tính thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.537
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211