Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13717/BTC-TCHQ về thuế đối với linh kiện, thiết bị, động cơ nhập khẩu phục vụ sản xuất máy móc nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13717/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13717/BTC-TCHQ
V/v thuế đối với linh kiện, thiết bị, động cơ nhập khẩu phục vụ sản xuất máy móc nông nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Bộ kế hoạch và đầu tư;
- Bộ khoa học và công nghệ;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ, Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản; Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về chính sách thuế nhập khẩu đối với bộ phận máy móc thiết bị, linh kiện trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu để sản xuất máy gặt đập liên hợp, sau đó tiêu thụ tại thị trường nội địa hoặc xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Nhựa Hoàng Thắng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin trao đổi với quý Bộ và quý Uỷ ban như sau:

1. Công ty TNHH MTV Nhựa Hoàng Thắng thuộc Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-BNN-CB ngày 26/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 10 mục II Nghị quyết số 48/NQ-CP, Điều 4 Quyết định số 63/QĐ-TTg thì các dự án đầu tư vào lĩnh vực chế tạo máy móc nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách thuế đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với các máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp trong nước chưa chế tạo được.

Ngày 13/11/2009 Bộ Tài chính đã có công văn số 16158/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm nông sản, thuỷ sản đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại công văn số 8304/VPCP-KTTH ngày 23/11/2009 của Văn phòng Chính phủ, thì: mức thuế suất thuế nhập khẩu hiện hành của các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp trong nước chưa chế tạo được hưởng mức thuế suất thấp (0%, 3%, 5%). Ngoài ra, máy móc, thiết bị bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thuỷ sản và thực phẩm nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Do vậy, về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đề nghị thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005. Trong trường hợp đặc biệt khó khăn khác không thuộc các đối tượng trên thì Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý miễn thuế theo quy định.

2. Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Nhựa Hoàng Thắng nhập khẩu một số bộ phận thiết bị máy móc hiện tại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đạt yêu cầu chất lượng như: động cơ chuyên dùng, hợp số thuỷ lực chuyên dùng và bộ phận di chuyển (xích cao su chuyên dùng) để sản xuất máy gặt đập liên hợp sau đó tiêu thụ tại thất trường nội địa hoặc xuất khẩu (không phải nhập khẩu máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp nguyên chiếc; không nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định).Theo quy định thì các mặt hàng này phải áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu thuế nhập khẩu hiện hành, do đó Cục Hải quan Cần Thơ đề nghị xem xét việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% cho số linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị này.

3. Xét thấy Công ty TNHH MTV Nhựa Hoàng Thắng nhập khẩu một số linh kiện, bộ phận thiết bị máy móc hiện tại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đạt yêu cầu chất lượng để sản xuất máy móc nông nghiệp nguyên chiếc, giảm tổn thất sau thu hoạch theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ về cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch; Bộ Tài chính dự kiến căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩukhoản 20 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ (Trường hợp đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trường hợp khác, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng trường hợp) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

+ Cho miễn thuế đối với bộ phận máy móc thiết bị, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ dự án đầu tư vào lĩnh vực chế tạo máy móc nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch của công ty TNHH MTV Nhựa Hoàng Thắng và các doanh nghiệp có tên tại Quyết định số 1379/QĐ-BNN-CP ngày 26/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo công bằng đối với các doanh nghiệp;

+ Giao Bộ Tài chính căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa để xem xét việc miễn thuế;

+ Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 cho phù hợp.

Để đảm bảo xử lý được đúng quy định, Bộ Tài chính kính đề nghị quý đơn vị cho ý kiến về nội dung đề xuất xử lý của Bộ Tài chính. ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 18/10/2012. Quá thời gian này, quý đơn vị không có ý kiến tham gia thì được hiểu là đồng ý với đề xuất xử lý trên của Bộ Tài chính.

Trân trọng!

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13717/BTC-TCHQ về thuế đối với linh kiện, thiết bị, động cơ nhập khẩu phục vụ sản xuất máy móc nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159