Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1143/GSQL-GQ1 năm 2016 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1143/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/GSQL-GQ1
V/v xác nhận thanh Khoản tờ khai TNTX hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

 

Ngày 12/8/2016, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số 759/XNK-TMQT về việc thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 62/BCT(MS-TPĐL) ngày 21/9/2015 của Công ty TNHH Thành Trung (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4900258175) được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BCT. Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận về lượng hàng hóa doanh nghiệp đã tạm nhập về nhưng còn tồn đọng chưa tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (căn cứ theo các tờ khai hải quan tạm nhập của doanh nghiệp nhưng chưa được thanh Khoản).

Để có cơ sở trả lời Cục Xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện rà soát, thống kê báo cáo về tất cả các tờ khai tạm nhập hàng thực phẩm đông lạnh (bao gồm cả trường hợp hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gửi kho ngoại quan) của Công ty TNHH Thành Trung.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 30/8/2016, file mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử hathanh.2907@gmail.com./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1143/GSQL-GQ1 năm 2016 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


480
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192