Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 60/BXD-KTXD về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 60/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/BXD-KTXD
V/v: phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 8

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 88/BQL-TĐ ngày 12/3/2013 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hướng dẫn về điều chỉnh giá xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng xây dựng đã ký giữa các bên và phù hợp với các quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 88/BQL-TĐ, Hợp đồng số 20/2010/HĐ-BQL giữa Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được ký ngày 22/6/2010 trước ngày có hiệu lực Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Thời điểm đó, các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Do đó, đối với trường hợp các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp hệ số điều chỉnh (hay công thức điều chỉnh giá, Pn), thì việc xác định hệ số này thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ; việc chuyển tiếp áp dụng các quy định về hợp đồng trong hoạt đồng xây dựng sang thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP được quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định này.

Bộ Xây dựng lưu ý: khi tính toán hệ số điều chỉnh giá Pn, nếu Viện Kinh tế xây dựng có sử dụng các chỉ số giá xây dựng do Tổ chức tư vấn xác định, thì các chỉ số giá này phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương nơi xây dựng công trình theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 60/BXD-KTXD về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121