Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4907/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4907/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4907/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (các công văn: số 1104/UBND-XDGT ngày 22 tháng 3 năm 2012, số 2480/UBND-XDGT ngày 12 tháng 6 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3407/BKHĐT-KTNN ngày 16 tháng 5 năm 2012), Tài chính (công văn số 4907/BTC-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2012), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1181/BNN-TCTL ngày 23 tháng 4 năm 2012) về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kiểm tra, đánh giá cụ thể về tình hình sạt lở bờ biển tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đề xuất giải pháp giúp tỉnh khắc phục sạt lở, trong đó có giải pháp về vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Inh 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4907/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.585
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234