Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 384/BXD-KHCN về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Eurocode 2 và PCI thiết kế kết cấu các công trình sử dụng công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 384/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 384/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Eurocode 2 và PCI thiết kế kết cấu các công trình sử dụng công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 2452A TTr/VC-BXD ngày 10/8/2009 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam-Vinaconex về việc xin áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Eurocode 1992 và tài liệu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép ứng suất trước PCI (Hoa Kỳ) để thiết kế kết cấu bê tông dự ứng lực bán tiền chế làm kết cấu cho các công trình. Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Eurocode 1992 và tài liệu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép ứng suất trước PCI (Hoa Kỳ) để thiết kế kết cấu bê tông dự ứng lực bán tiền chế (công nghệ sản xuất cấu kiện và thi công của Tổng Công ty CP Vinaconex) cho các công trình dân dụng và công nghiệp. Việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Eurocode 1992 và tài liệu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép ứng suất trước PCI (Hoa Kỳ) cho các dự án cụ thể phải được Chủ đầu tư lựa chọn và ra quyết định áp dụng.

Việc áp dụng tiêu chuẩn nêu trên phải đảm bảo tính đồng bộ với các tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu và tài liệu hướng dẫn của PCI từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình; các số liệu về điều kiện tự nhiên (gió bão, giông sét, động đất…) phục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Bộ Xây dựng thông báo để Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam-Vinaconex nghiên cứu áp dụng./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
-Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ &MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 384/BXD-KHCN ngày 03/09/2009 về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Eurocode 2 và PCI thiết kế kết cấu các công trình sử dụng công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250