Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 111/BXD-XL về thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 111/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/BXD-XL
V/v: thủ tục cấp GPT cho nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 70/SXD-QLCL&VLXD ngày 11/3/2008 của Quý Sở đề nghị hướng dẫn một số thủ tục trong việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau :

1- Tại mục c, khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ qui định trong hồ sơ xin giấy phép thầu cần có "Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch".

Đây là quy định chung cho các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các nước có khác nhau. Hầu hết các nhà thầu tại các quốc gia đều hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ, một số nước để được hành nghề xây dựng các công trình đặc biệt thì nhà thầu được cấp thêm Giấy phép hành nghề như Trung Quốc, Nhật Bản. Vì vậy, đối với những nước không cấp chứng chỉ hành nghề thì khi xét cấp Giấy phép thầu, nếu nhà thầu đã có Giấy đăng ký kinh doanh được hợp pháp hoá lãnh sự là đủ.

2- Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quyết định 87/2004/QĐ-TTg thì mọi trường hợp được giao thầu nhà thầu tư vấn xây dựng nước ngoài đều phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam mà không quy định theo mức giá trị hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên nghiên cứu để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (LBL - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 111/BXD-XL ngày 03/04/2008 về thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248