Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 907/TCHQ-GSQL về chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác sau thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 907/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 907/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác sau thanh khoản

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 298/HQHCM-GSQL ngày 7/2/2012 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về đề nghị chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công tiếp theo, sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp kiểm tra cả trên chứng từ, sổ sách và thực tế tồn kho để xác định chính xác lượng nguyên liệu dư sau thanh khoản của hợp đồng gia công số 11/LG5-JAO/10 của Công ty CP Legamex với Công ty Jao Mode Co.,Ltd. Trường hợp đủ cơ sở để xác định việc kê khai và đề nghị của doanh nghiệp là chính xác thì làm thủ tục chuyển nguyên phụ liệu dư sau thanh khoản của hợp đồng gia công số 11/LG5-JAO/10 nêu trên sang hợp đồng gia công số 08/LG5-JAO/11 ngày 6/6/2011 với Công ty Jao Mode Co Ltd và hợp đồng gia công số 06/LG1-ITC/11 ngày 15/6/2011 với Công ty ITOCHU Corp.

Riêng đối với với phần nguyên liệu vật tư doanh nghiệp đề nghị chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công số 06/LG1-LTC/11 ngày 15/6/2011 với Công ty ITOCHU Corp, do khác đối tác thuê gia công nên yêu cầu doanh nghiệp xuất trình thêm các giấy tờ, chứng từ có liên quan đến chuyển quyền sở hữu nguyên vật liệu giữa các bên thuê gia công (hợp đồng mua bán, chỉ định giao hàng...).

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện giám sát chặt chẽ việc chuyển giao nguyên phụ liệu và quá trình thực hiện 02 hợp đồng gia công số 08/LG5-JAO/11 ngày 6/6/2011 và hợp đồng gia công số 06/LGL-ITC/11 ngày 15/6/2011 nêu trên, không cho phép chuyển sang hợp đồng khác.

2. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác theo dõi thanh khoản, không để trường hợp hợp đồng gia công hết hạn ngày 10/8/2010 đến nay mới đề xuất chuyển sang hợp đồng gia công khác.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 907/TCHQ-GSQL về chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác sau thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253