Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 151/LĐTBXH-TL ngày 15/01/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch cao cấp trong doanh nghiệp

Số hiệu: 151/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 15/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 151/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương ngạch cao cấp
trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 01năm 2003

 

 

Kính gửi: Tổng Công ty Hồ Tây

Trả lời công văn số 345/CV-TCT ngày 20/12/2002 của Tổng Công ty Hồ Tây về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Tổng Công ty Hồ Tây ra quyết định xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp qui định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ đối với các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng Công ty có tên dưới dây

Số TT

Họ và tên

Ngạch hiện giữ

Ngạch được xếp

Hệ số lương được xếp

1

Nguyễn Quang Ước

Chuyên viên chính

Chuyên viên cao cấp

4,86

2

Nguyễn ngọc mong

Chuyên viên chính

Chuyên viên cao cấp

5,15

3

Phạm Đăng Khoa

Chuyên viên chính

Chuyên viên cao cấp

5,15

2. Trường hợp của Ông Dương Quan Phúc - Phó Giám đốc Công ty dầu khí Hà Nội thuộc Tổng Công ty Hồ Tây, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị hưởng lương theo đúng hạng doanh nghiệp được xếp, không chuyển sang bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp.

3. Đề nghị Tổng Công ty Hồ Tây ra quyết định xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp đối với các viên chức có tên nêu tại điểm 1 và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 151/LĐTBXH-TL ngày 15/01/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch cao cấp trong doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.978
DMCA.com Protection Status