Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4396/TCT-HTQT về việc miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi tiền cho vay do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4396/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4396/TCT-HTQT
V/v miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi tiền cho vay

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Tổng cục Thuế nhận được thư của Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đề nghị xem xét về vấn đề thuế đối với lãi tiền cho vay theo Hiệp định tránh đánh thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc của Ngân hàng phát triển Hàn Quốc.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế Việt Nam và Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục thỏa thuận song phương liên quan đến lãi tiền cho vay của Ngân hàng phát triển Hàn Quốc theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trên cơ sở này, Tổng cục Thuế thông báo lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam và trả cho các Khoản vay của Ngân hàng phát triển Hàn Quốc sẽ được miễn thuế tại Việt Nam theo quy định của Điều 11. Lãi tiền cho vay và Nghị định thư đính kèm Hiệp định tránh đánh thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được thực hiện theo quy định tại Mục X, phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thông báo cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam thuộc sự quản lý của Cục Thuế được biết và thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Các Ban, đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện TCT tại TP. HCM;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4396/TCT-HTQT về việc miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi tiền cho vay do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.217
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106