Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13092/NHNN-KTTC đính chính Công văn 12409/NHNN-KTTC hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm tài sản cố định dưới hình thức trao đổi của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 13092/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 12/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13092/NHNN-KTTC
V/v: Đính chính Công văn số 12409/NHNN-KTTC ngày 23/11/2007

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

 

Ngày 23/11/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Công văn số 12409/NHNN-KTTC về việc Hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm tài sản cố định dưới hình thức trao đổi của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, in ấn (tại mục II- Về hạch toán kế toán mua sắm TSCĐ dưới hình thức trao đổi) đã ghi sai số hiệu tài khoản thu nhập và tài khoản chi phí, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đính chính lại nội dung Công văn số 12409/NHNN-KTTC như sau:

Tại mục II- Về hạch toán kế toán mua sắm TSCĐ dưới hình thức trao đổi:

Thay thế toàn bộ số hiệu các tài khoản:

89009 - Chi khác” bằng “89109- Chi khác”;

79009- Thu khác” bằng “79109- Thu khác”;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và đính chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (NHNN chi nhánh tỉnh, tp sao gửi, chỉ đạo các QTDCS trên địa bàn t/hiện)
- Vụ TDHT (để biết);

TL. THỐNG ĐỐC
KT/ VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13092/NHNN-KTTC đính chính Công văn 12409/NHNN-KTTC hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm tài sản cố định dưới hình thức trao đổi của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.633
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137