Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5733/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 11/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5733/TCHQ-KTTT
V/v đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 11309/HQHP-PNV ngày 31/10/2008 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 của Bộ Tài chính và Công văn số 5112/TCHQ-KTTT ngày 06/9/2007 của Tổng cục Hải quan: Trước khi làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hoá miễn thuế tạo tài sản cố định doanh nghiệp phải đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế cho cả Dự án đầu tư hoặc theo từng giai đoạn của Dự án hoặc từng hạng mục công trình của Dự án.

Do đó, trường hợp của Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, thì UBND thành phố Hải Phòng đề nghị, đây là Dự án trọng điểm quốc gia về phát triển nguồn điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Để đảm bảo tiến độ thi công Dự án cần nhập khẩu với số lượng và chủng loại máy móc, thiết bị, vật tư rất lớn, Công ty chưa đăng ký cụ thể, chi tiết các mặt hàng nhập khẩu khi đăng ký lần đầu với cơ quan Hải quan. Công ty có thể đăng ký theo từng giai đoạn của Dự án hoặc từng hạng mục công trình của Dự án (không phải đăng ký cho toàn bộ Dự án), Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế phải bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. Hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp phải được sử dụng đúng mục đích miễn thuế, nếu sử dụng sai mục đích miễn thuế sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5733/TCHQ-KTTT ngày 11/11/2008 về việc đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251