Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5325/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý hàng tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5325/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5325/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng tồn đọng tại cảng biển

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1.
(Đ/c Đường A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 11/GDO/07-2013/FLDC ngày 18/7/2013 của Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1 về việc xử lý hàng tồn đọng tại cảng biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời gian xử lý hàng tồn đọng: Căn cứ theo Điều 45 Luật Hải quan, hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày, kể từ ngày hàng hóa tới cửa khẩu dỡ hàng mà không có người đến nhận thì cơ quan hải quan thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 180 ngày. Thời gian xử lý hàng tồn đọng đã được quy định rõ tại Điều 45 Luật Hải quan, vì vậy kiến nghị của Công ty về việc rút ngắn thời gian xử lý không thể thực hiện tại cấp độ Thông tư.

Tại khoản 1, Điều 5, Thông tư 179/2011/TT-BTC: "… đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại thì thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 30 ngày và thông báo 02 lần liên tiếp" đã quy định thủ tục rút gọn đối với một số mặt hàng dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại cần được xử lý ngay.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính trình Quốc hội sửa Luật Hải quan năm 2005, ý kiến kiến nghị của Công ty sẽ được Tổng cục Hải quan xem xét, cân nhắc khi sửa đổi quy định tại Điều 45 Luật Hải quan.

2. Thông tư 179/2011/TT-BTC hướng dẫn xử lý với hàng tồn đọng tại cảng biển không có dấu hiệu vi phạm Luật Hải quan, do vậy đối với trường hợp nhập khẩu, hàng hóa cấm xuất, cấm nhập sẽ bị xử lý theo các quy định khác liên quan.

3. Về hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng theo quy định tại Điều 9, Thông tư 179/2011/TT-BTC có 2 hướng do Hội đồng quyết định, trong đó có thành phần cơ quan kinh doanh khai thác cảng.

4. Về kiến nghị của Công ty nêu tại điểm 4, mục Kiến nghị công văn số 11/GDO/07-2013/FLC ngày 18/7/2013 của Công ty: Đối với những lô hàng tồn đọng tại kho, cảng sau khi có quyết định tịch thu của Cục trưởng Cục Hải quan thuộc tài sản của Nhà nước. Do vậy các chi phí phát sinh sau ngày Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định tịch thu lô hàng sẽ được thanh toán theo quy định tại Điều 12, Thông tư 179/2011/TT-BTC. Các khoản phát sinh trước thời điểm ra quyết định tịch thu của Cục trưởng Cục Hải quan được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5325/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý hàng tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7