Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc nhập khẩu kinh nguyên liệu của các doanh nghiệp trong nước

Số hiệu: 4234-TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 20/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4234-TM/ĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2000

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 4234TM/ĐT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU KÍNH NGUYÊN LIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Kính gửi:

 

- Tổng cục Hải quan
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Ban quản lý các khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3617/VPCP-KTTH ngày 25/8/2000 của Văn phòng Chính phủ về nhập khẩu kính nguyên liệu phục vụ sản xuất, gia công;

Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với việc nhập khẩu kính nguyên liệu của các doanh nghiệp trong nước để sản xuất hàng xuất khẩu:

1.1. Các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu kính các loại làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm từ kính để xuất khẩu được nhập khẩu theo nhu cầu, thủ tục giải quyết tại cơ quan Hải quan, không phải xin giấy phép của Bộ Thương mại.

1.2. Số lượng kính nguyên liệu nhập khẩu phải tương ứng với lượng hàng hoá xuất khẩu trong hợp đồng xuất khẩu theo định mức sử dụng kính/sản phẩm xuất khẩu.

Giám đốc doanh nghiệp quyết định định mức sử dụng kính/sản phẩm xuất khẩu và chịu trách nhiệm về định mức này.

1.3. Doanh nghiệp phải xuất trình hợp đồng nhập khẩu kính và hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cho cơ quan Hải quan để được giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành.

2. Đối với việc nhập khẩu kính nguyên liệu của các doanh nghiệp để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài:

2.1 Các doanh nghiệp được nhập khẩu kính nguyên liệu các loại để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài và phải thực hiện đúng những quy định về gia công tại Nghị định của Chính phủ số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 và Thông tư của Bộ Thương mại số18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998.

2.2. Thủ tục nhập khẩu kính nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công được giải quyết tại cơ quan Hải quan, không phải xin phép Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại đề nghị Sở Thương mại các tỉnh, thành phố và Ban quản lý các khu công nghiệp các tỉnh, thành phố thông báo nội dung văn bản này đến các doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

                           Mai Văn Dâu     

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc nhập khẩu kinh nguyên liệu của các doanh nghiệp trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5