Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 691/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 691/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 691/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Trả lời công văn số 156/CTTL ngày 06/12/2007 của Công ty Cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai về chính sách thuế TNDN và GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13721/BTC-TCT ngày 11/10/2007 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động của chuyển nhượng vốn như sau: ''Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 25% đối với hoạt động chuyển nhượng vốn phát sinh từ ngày 31/12/2003 trở về trước, từ ngày 01/01/2004 áp dụng mức thuế suất 28%; không áp dụng miễn giảm thuế TNDN.

Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với doanh nghiệp khác: áp dụng mức thuế suất theo hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp”.

Căn cứ hướng dẫn trên và trường hợp Công ty Cổ phần tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (Donac) và Công ty Vture Pte Ltd (Singapo) ký Hợp đồng liên doanh thành lập Công ty Liên doanh Xi măng DONAFRANCE, trong đó Donac sẽ góp 30% bằng tiền mặt và quyền sử dụng đất. Ngày 30/12/2003 Donac ký Hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại vật liệu xây dựng Đoàn Đức (Công ty Đoàn Đức) để chuyển nhượng phần vốn góp của mình bằng quyền sử dụng đất và hạ tầng mà Donac đã góp vào DONAFRANCE thì giá trị hợp đồng chuyển nhượng vốn áp dụng mức thuế suất thuế theo hoạt động kinh doanh chính của Doanh nghiệp và được áp dụng miễn giảm thuế TNDN.

2. Về thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Tại điểm 7, Mục II, Phần A Thông tư số 120/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn về Luật thuế Giá trị gia tăng quy định: ''... các hoạt động chuyển nhượng vốn theo Pháp luật và hoạt động kinh doanh chứng khoán” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ theo hướng dẫn trên thì hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Donac thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn không chịu thuế GTGT đầu ra thì thuế GTGT đầu vào không được kê khai khấu trừ theo quy định hiện hành của Luật thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 691/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215