Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5176/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5176/BTC-TCT
V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH DSM Nutritional Products VN.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 03-03/2011/FA-DNP ngày 01/03/2011 của Công ty TNHH DSM Nutritional Products VN (Công ty DSM) vướng mắc về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Bộ Tài Chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 điều 17 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiếu khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có)”.

Tuy nhiên, do hệ thống phần mềm kế toán của Công ty DSM là phần mềm kế toán toàn cầu chỉnh sửa rất phức tạp nên khi in hóa đơn liên tiếp nhiều trang, trên hóa đơn không thể hiện dòng chữ “tiếp số sau” và “tiếp số trước” mà chỉ thể hiện số thứ tự của trang. Vì vậy để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thì Công ty DSM ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn và đánh số thứ tự của các số hóa đơn liên tục bắt đầu từ số 1 (trang thứ nhất đánh số page 1 of n; trang thứ n đánh số page n of n). Các nội dung còn lại ghi trên các số hóa đơn phải theo đúng hướng dẫn tại khoản 1 điều 17 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty DSM được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ TVQT (AC) (1);
- Vụ PC – TCT(2);
- Lưu: VT, TCT(VT, CS(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5176/BTC-TCT ngày 21/04/2011 về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84