Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4710 TCT/NV5 ngày 10/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 4710TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vũ
Ngày ban hành: 10/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4710 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 462/CT-NV ngày 18/11/2002 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc thuế đối với các Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điều 25 Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 và Điều 30 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, đối với một số lĩnh vực kinh doanh, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh được thuê tổ chức quản lý (Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài) để quản lý hoạt động kinh doanh. Việc thuê quản lý được thực hiện qua hợp đồng quản lý ký giữa Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh với tổ chức quản lý và phải phù hợp với các qui định của pháp luật Việt Nam. Phí quản lý được tính vào chi phí quản lý của Doanh nghiệp hoặc của các Bên hợp doanh. Hợp đồng quản lý chỉ có hiệu lực sau khi được Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư chấp thuận.

Đối với các hợp đồng ký với các tổ chức, cá nhân nước ngoài (Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài) có nội dung không phải là hợp đồng quản lý, mà là cung cấp các loại dịch vụ hoặc hoạt động xây dựng... Doanh nghiệp hoặc các Bên hợp doanh không phải xin phép Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư chấp thuận. Các chi phí phải trả theo các hợp đồng này được tính vào chi phí hợp lý của Doanh nghiệp hoặc của các Bên hợp doanh theo qui định.

Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng quản lý, hợp đồng cung cấp dịch vụ, xây dựng phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo qui định hiện hành tại thời điểm phát sinh.Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra các hợp đồng này nhằm tránh việc các Bên ký kết các hợp đồng không hợp lý với mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Yên Bái biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vũ

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4710 TCT/NV5 ngày 10/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952
DMCA.com Protection Status