Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3725/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3725/TCT-KK
V/v: chính sách thuế GTGT đối với ngành điện

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời Công văn số l128/CT-KTrT ngày 20/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện, Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 12/01/2000 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/1998/TT-BTC nêu trên và Thông tư số 94/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2000/TT-BTC nêu trên.

Theo quy định tại Thông tư số 05/2000/TT-BTC nêu trên thì:

- Điểm 2 (b), Mục I quy định:

- Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm điện bán ra được xác định theo hoá đơn bán điện, tính bằng 10% trên giá bán điện chưa có thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện tính theo mức phân bổ trên doanh thu được xác định bằng (=) mức phân bổ tính trên doanh thu bán điện nhân với (x) doanh thu bán điện của Điện lực''.

- Điểm 2, Mục II quy định: ''Các Công ty Điện lực I, I, III căn cứ vào sản lượng điện và giá mua, bán điện của năm hoặc từng quý xác định phân bổ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện, thông báo cho các Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc, đồng gửi cho các Cục thuế nơi Điện lực đóng trụ sở kinh doanh''.

Căn cứ các quy định trên thì căn cứ để xác định thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện được khấu trừ, hoàn thuế của Điện lực tỉnh Cà Mau là:

- Tỷ lệ (%) phân bổ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện được khấu trừ của Điện lực tỉnh Cà Mau ghi trên văn bản của Công ty điện lực II gửi Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc xác định mức phân bổ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện đối với Điện lực trực thuộc.

- Doanh thu bán điện của Điện lực tỉnh Cà Mau.

Trường hợp Công ty Điện lực II không có văn bản xác định mức phân bổ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện theo tỷ lệ (%) của các Điện lực trực thuộc, trong đó Điện lực tỉnh Cà Mau gửi Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo quy định trên, mà chỉ có văn bản ghi rõ số thuế GTGT đầu vào phân bổ cho Điện lực tỉnh Cà Mau thì Điện lực tỉnh Cà Mau không đủ căn cứ để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện.

Trường hợp này, Cục Thuế cần có văn bản gửi Công ty Điện lực II đề nghị Công ty thực hiện đúng quy định hiện hành về chính sách thuế GTGT đối với ngành điện để Cục Thuế có căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế đầu vào cho Điện lực tỉnh Cà Mau.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, TTTĐ, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3725/TCT-KK ngày 12/09/2007 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209