Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3631/UBND-TM về tích cực thực hiện kê khai thuế qua mạng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3631/UBND-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 19/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3631/UBND-TM
V/v tích cực thực hiện kê khai thuế qua mạng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở - ban - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Tổng công ty, Công ty Mẹ thuộc thành phố;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp và Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn thành phố.

 

Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định: Quốc hội cũng đã thông qua Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, quy định giao dịch điện tử là một trong những hình thức nộp hồ sơ khai thuế. Từ những cơ sở pháp lý trên, ngành Thuế Việt Nam đã triển khai tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng trong phạm vi cả nước.

Kê khai thuế qua mạng là hình thức giao dịch văn minh, hiện đại và có nhiều lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế: doanh nghiệp giảm được nhiều thời gian, chi phí cho việc khai thuế; bản lưu hồ sơ khai thuế tại trụ sở của người nộp thuế được lưu giữ an toàn, thuận tiện hơn, có tính pháp lý cao hơn. Đồng thời, Ngân sách Nhà nước sẽ giảm đáng kể chi phí cho việc quản lý thuế, khoản tiết kiệm này sẽ được Nhà nước dùng vào những mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng… Khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, doanh nghiệp đã thực sự cùng với Nhà nước đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính về thuế, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và tạo điều kiện để cơ quan thuế nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ công dân. Hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội thu được hết sức to lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển hình thức thương mại điện tử, đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2012, việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng sẽ trở thành hình thức giao dịch chủ yếu giữa người nộp thuế và cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vì lợi ích lâu dài của Nhà nước và của chính doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị:

- Các Sở - ban - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn cần tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế địa phương trong việc tuyên truyền, vận động một cách thường xuyên và liên tục để các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn ngân sách nhà nước, những đơn vị được đề nghị khen thưởng cấp cao, phải gương mẫu đi đầu thực hiện hình thức kê khai thuế qua mạng ngay trong năm 2011.

- Cục thuế thành phố có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ những tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng: đẩy mạnh hơn nữa tiến độ mở rộng những dịch vụ, thủ tục điện tử khác nhằm tạo mọi thuận lợi cho người nộp thuế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục Thuế TP, Sở TC;
- VPUB, CPVP;
- Phòng TCTMDV,
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3631/UBND-TM về tích cực thực hiện kê khai thuế qua mạng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.505
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238