Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3627/TCT-CS về việc ghi hóa đơn GTGT đối với tài sản chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3627/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3627/TCT-CS  
V/v ghi hóa đơn GTGT đối với tài sản chuyển nhượng vốn   

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 2376/CT-TTHT ngày 18/6/2008 của cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc lập hóa đơn Giá trị gia tăng đối với tài sản chuyển nhượng vốn, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1.7, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng thì hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tại điểm 5.23, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Đối với cơ sở kinh doanh chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật; khi bàn giao tài sản nằm trong giá trị vốn chuyển nhượng cho bên nhận vốn thì phải lập hóa đơn giá trị gia tăng. Trên hóa đơn ghi rõ là hàng hóa chuyển nhượng vốn và ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”.

Tại điểm 2, Mục III, Phần D Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn cùng với thời gian kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ sản xuất kinh doanh của Quí tiếp theo Quí có thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Trường hợp không phát sinh việc kê khai, nộp thuế của Quí tiếp theo thì thời hạn kê khai nộp thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn”.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Hàm Long (bên chuyển nhượng) chuyển nhượng lần đầu tiên 90% phần vốn góp của Công ty cho Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, sau đó Bà Tâm đổi tên thành Công ty Rals. Lần thứ hai, 10% phần vốn còn lại cũng đã được thành viên của Công ty Hàm Long chuyển nhượng cho Bà Tâm. Công ty Rals được đăng ký đổi thành Công ty TNHH một thành viên. Tất cả các phần vốn chuyển nhượng trong hai lần đã được thể hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng nhưng Bên chuyển nhượng chưa thực hiện việc xuất hóa đơn theo quy định. Nay Công ty chuyển nhượng đã chấm dứt hoạt động thì việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên có thể xem xét thực hiện dựa trên bộ hồ sơ gốc của tài sản chuyển nhượng bao gồm hợp đồng chuyển nhượng; Biên bản bàn giao tài sản (các Giấy tờ liên quan đến tài sản chuyển nhượng).

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3627/TCT-CS về việc ghi hóa đơn GTGT đối với tài sản chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93