Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3457/TCT-PCCS về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do thay đổi thuế suất trong năm tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3457/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3457/TCT-PCCS
V/v: Xác định thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 1019/CT-HTr ngày 31/8/2006 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên hỏi về việc xác định thuế TNDN phải nộp do thay đổi thuế suất trong năm tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Căn cứ tính thuế là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy trong năm 2005 có 10 tháng áp dụng thuế suất thuế TNDN: 10%; 02 tháng áp dụng thuế suất thuế TNDN 28% theo Giấy phép Điều chỉnh số 1420/GPĐC6 ngày 21/10/2005 thì việc xác định số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế như sau:

Số thuế TNDN phải nộp năm 2005

=

(Thu nhập chịu thuế bình quân tháng x 10 tháng x 10%)

+

(Thu nhập chịu thuế bình quân tháng x 02 tháng x 28%)

Thu nhập chịu thuế bình quân tháng trong năm được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế cả năm chia (:) 12 tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3457/TCT-PCCS về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do thay đổi thuế suất trong năm tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163