Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2883/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xóa khoản phạt chậm nộp thuế

Số hiệu: 2883/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2883/TCT-DNNN
V/v: Xử lý chậm nộp

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sơn Mỹ

Trả lời công văn số 49/VP-CT ngày 12/7/2006 của Công ty cổ phần Sơn Mỹ đề nghị xóa Khoản phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty thì: Xí nghiệp vôi Tịnh Khê được UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 124/1999/QĐ-UB ngày 19/6/1999 về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần Sơn Mỹ theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ. Trong những năm đầu cổ phần hóa, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc nộp thuế vào NSNN chưa kịp thời nên bị phạt chậm nộp với số tiền là: 63.764.786 đồng.

Công ty cổ phần Sơn Mỹ đề nghị được xóa Khoản tiền chậm nộp thuế nêu trên. Tuy nhiên, trong Luật thuế hiện hành không quy định việc xóa tiền chậm nộp thuế. Vì vậy, Công ty cổ phần Sơn Mỹ có trách nhiệm nộp đủ số tiền phạt chậm nộp thuế theo thông báo của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Sơn Mỹ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2883/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xóa khoản phạt chậm nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145