Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2734/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2734/TCT-ĐTNN
v/v: hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Bình Dương
 - Công ty TNHH YUE FA WOODEN

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14/CV không đề ngày của Công ty TNHH Yue Fa Wooden, công văn số 2974/CT-ĐTNN ngày 16/5/2005 của Cục thuế tỉnh Bình dương về chính sách thuế đối với trường hợp Công ty mua nguyên liệu gỗ trong nước vượt quá tỉ lệ do UBND tỉnh Bình Dương qui định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành: Trường hợp Công ty mua nguyên vật liệu có thuế GTGT để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào và giá trị nguyên vật liệu được tính vào chi phí hợp lí hợp lệ theo qui định nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu các đơn vị vi phạm các qui định tại Giấy phép đầu tư đã cấp thì thẩm quyền xử lí thuộc về cơ quan cấp giấy phép đầu tư. Cơ quan thuế căn cứ vào các qui định của pháp luật thuế hiện hành để hướng dẫn đơn vị xác định nghĩa vụ thuế theo đúng qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế, Công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (HC), DTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2734/TCT-ĐTNN ngày 11/08/2005 về việc hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!