Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1844/TCT-TNCN về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh và hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1844/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1844/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Qua đợt làm việc của Tổng cục Thuế tại Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế đã nhận được ý kiến phản ánh của Cục Thuế về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh và hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Về các vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đăng ký giảm trừ người phụ thuộc.

Tại điểm 3.1.3, mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: “Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Riêng năm 2009 trường hợp chưa đăng ký thuế thì vẫn được tạm giảm trừ gia cảnh nếu thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 khoản 3, mục I, phần B Thông tư này”.

Tại điểm 2 công văn số 90/TCT-TNCN ngày 08/01/2010 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc năm 2010 có hướng dẫn: “… nếu năm 2009 cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã đăng ký giảm trừ gia cảnh với tổ chức trả thu nhập, thì sang năm 2010 và các năm tiếp theo không phải thực hiện đăng ký lại…”.

Như vậy: cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm 2009 thì năm 2010 và các năm tiếp theo không phải thực hiện đăng ký lại. Trường hợp cá nhân chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc cần sửa đổi bổ sung việc đăng ký giảm trừ gia cảnh thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại điểm 3, mục I, phần B Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Về hoàn thuế TNCN.

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 4283/BTC-TCT ngày 8/4/2010 trong đó có hướng dẫn cụ thể về việc bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn của công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1844/TCT-TNCN về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh và hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.083
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234