Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 180/TCHQ-KTTT vướng mắc kiểm tra, tham vấn trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 180/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 12/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 180/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc kiểm tra, tham vấn trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 3079/HQLS-TG ngày 15/12/2009 của Cục Hải quan Lạng Sơn về vướng mắc kiểm tra, tham vấn trị giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro ban hành kèm theo công văn số 5931/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2009 (trang 4), theo đó: Mặt hàng xe ô tô các loại thuộc mã số 8702, 8703, 8704, 8705 thuộc mặt hàng quản lý rủi ro về giá. Do đó, những mặt hàng xe ô tô bao gồm cả xe chuyên dụng như xe tự đổ, xe sắt xi, xe cần cẩu,… thuộc mã số trên đều là những mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro về giá.

2. Đối với những mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro về giá, việc thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá theo đúng quy định tại mục I, phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

3. Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 công văn này để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu: VT; KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 180/TCHQ-KTTT vướng mắc kiểm tra, tham vấn trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.891
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112