Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1577/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1577/TCT-PCCS
V/v: Đối tượng không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công việc số 715/CT-CV ngày 28/4/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc vướng mắc xác định đối tượng không chịu thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Sản phẩm giống vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, cây trồng thuộc loại nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định”, và tại Điều 4 Quyết định số 34/2001/QĐBNN/VP ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về điều kiện kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi quy định “Tổ chức, cá nhân khi làm hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 1 (giống cây trồng), tại Điều 2 (giống vật nuôi), tại Điều 3 (thức ăn chăn nuôi) bản quy định này, tiến hành kê khai và cam kết với phòng đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật”

Căn cứ quy định trên, trường hợp cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó ghi rõ ngành, nghề được nhập khẩu, kinh doanh thương mại vật giống nuôi, giống cây trồng thì các sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 34/2001/QĐ BNN/VP ngày 30/3/2001 nêu trên của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT (HC), PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1577/TCT-PCCS ngày 26/05/2005 của Tổng Cục Thuế về việc vướng mắc xác định đối tượng không chịu thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!