Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1571TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1571TCT/DNK
V/v: Xác định đối tượng chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2220/CT-DNK2 ngày 8/3/2005 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh v/v xin ý kiến xác định đối tượng chịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác bao gồm dầu thô, đá phiến, cát, đất hiếm. Quặng măng gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng cờ rôm mít, quặng êmênhít, quặng a-pa-tít thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào quy định trên đây, đề nghị Cục Thuế yêu cầu Công ty xuất khẩu các sản phẩm quặng cát ilmenitc hàm lượng 52% TiO2 và quặng các Ziricon có hàm lượng 57% ZrO2 giải trình rõ quá trình khai thác, chế biến xuất khẩu các sản phẩm này, trên cơ sở đó áp dụng thuế như sau:

Nếu là loại sản phẩm đã được chế biến từ quặng khai thác tự nhiên và / hoặc là loại quặng không có tên trong các loại quặng nêu tại Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì xác định là sản phẩm chịu thuế GTGT. Trong quá trình xác định nếu có vướng mắc về tên gọi hay công thức hóa học, Cục thuế cần yêu cầu có ý kiến của cơ quan chuyên ngành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1571 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc xin ý kiến xác định đối tượng chịu thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142