Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6358/BYT-BH hướng dẫn thực hiện 40/2015/TT-BYT khám chữa bệnh Y học cổ truyền 2016

Số hiệu: 6358/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 6358/BYT-BH hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền theo Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Sau một thời gian thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT, đã phát sinh tình trạng giảm số lượt người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tại bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh. Tình trạng này có liên quan đến một số khó khăn trong tổ chức đăng ký KCB ban đầu, cách diễn giải quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, và quy định của Luật BHYT không chi trả chi phí KCB ngoại trú khi tự đi KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh.
 
Theo đó, Công văn số 6358/BYT hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với hệ thống các cơ sở KCB y học cổ truyền như sau:
 
- Về đăng ký KCB BHYT ban đầu đối với bệnh viện y học cổ truyền tỉnh:
 
+ Giám đốc Sở Y tế thống nhất với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quy định trường hợp người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, trong đó có bệnh viện y học cổ truyền tỉnh.
 
Ngoài ra, phải xác định số lượng, nhóm đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh phù hợp với quy mô hoạt động, năng lực của bệnh viện, đáp ứng với nhu cầu của người tham gia BHYT.
 
+ Bên cạnh đó, các Sở Y tế chỉ đạo bệnh việc y học cổ truyền nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả KCB bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, đáp ứng với nhu cầu KCB của người tham gia BHYT.
 
- Ngoài ra, Công văn 6358 còn hướng dẫn chuyển tuyến KCB BHYT đối với hệ thống cơ sở y học cổ truyền. Theo đó, người bệnh được chuyển tuyến từ trạm y tế xã lên bệnh viện y học cổ truyền tỉnh như sau:
 
+ Chuyển từ trạm y tế xã lên bệnh viện y học cổ truyền tỉnh hạng III;
 
+ Chuyển từ trạm y tế xã lên bệnh viện y học cổ truyền tỉnh hạng II, hạng I trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền.
 
Công văn 6358/BYT-BH được ban hành ngày 23/8/2016.

B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6358/BYT-BH
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT đối với khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sau một thời gian triển khai thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là Thông tư 40/2015/TT-BYT), Bộ Y tế đã nhận được ý kiến phản ánh của một số bệnh viện y học cổ truyền (YHCT) tuyến tỉnh về tình trạng giảm số lượt người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tại bệnh viện, ảnh hưng đến hoạt động của bệnh viện và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Tình trạng này có liên quan đến một số khó khăn trong tổ chức đăng ký KCB ban đầu, cách diễn giải nội dung quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, và quy định của Luật BHYT không chi trả chi phí KCB ngoại trú trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hệ thống các bệnh viện YHCT phát triển, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với lĩnh vực y học cổ truyền. Trong thời gian chờ Thông tư được ban hành, để thống nhất thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT , đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT và tạo điều kiện để bệnh viện YHCT tuyến tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động KCB, phát huy khả năng chuyên môn, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với hệ thống các cơ sở KCB YHCT như sau:

1. Về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với bệnh viện y học cổ truyền tỉnh

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 và khoản 2 Điều 13 Thông tư 40/2015/TT-BYT, Giám đốc Sở Y tế thống nhất với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh việc quy định trường hợp người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, trong đó có bệnh viện y học cổ truyền tỉnh. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức hệ thống các cơ sở KCB tại địa phương, tỷ lệ dân số tham gia BHYT để thực hiện việc xác định số lượng, nhóm đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại bệnh viện YHCT tỉnh phù hợp với quy hoạt động, năng lực của bệnh viện, đáp ứng với nhu cầu của người tham gia BHYT.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện đ bệnh viện YHCT nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả KCB bằng YHCT kết hợp với y học hiện đại, đáp ứng với nhu cầu KCB của người tham gia BHYT; đồng thời chỉ đạo bệnh viện YHCT tỉnh phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và các cơ quan có liên quan thực hiện việc truyền thông, thông tin đầy đủ về hoạt động chuyên môn của bệnh làm cơ sở đ người tham gia BHYT lựa chọn bệnh viện là nơi đăng ký KCB ban đầu.

2. Về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với hệ thống các cơ sở y học cổ truyền.

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 40/2015/TT-BYT, việc chuyển tuyến KCB BHYT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB (Thông tư số 14/2014/TT-BYT). Theo đó, người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự từ tuyến 4 lên tuyến 3, tuyến 3 lên tuyến 2, tuyến 2 lên tuyến 1. Bên cạnh đó, Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT bổ sung một số trường hợp đưc chuyển tuyến KCB BHYT chưa được quy định trong Thông tư số 14/2014/TT-BYT. Như vậy, theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì người bệnh sẽ được chuyển tuyến từ trạm y tế xã lên bệnh viện YHCT tỉnh như sau:

- Chuyển từ trạm y tế xã (tuyến 4 về chuyên môn k thuật) lên bệnh viện YHCT tnh hạng III (tuyến 3 v chuyên môn kỹ thuật);

- Chuyển từ trạm y tế xã (tuyến 4 về chuyên môn kỹ thuật) lên bệnh viện YHCT tỉnh hạng II, hạng I trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa YHCT.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố: chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện việc chuyển tuyến KCB theo đúng quy định đối với hệ thống các cơ sở KCB YHCT; thực hiện nghiêm công tác chuyn tuyến, không được gi người bệnh khi vượt quá khả năng của cơ sở; tiếp tục phổ biến, tập huấn việc thực hiện các quy định v chuyển tuyến KCB BHYT tới toàn thể cán bộ, nhân viên y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để báo cáo);
-
Các Thứ trưng Bộ Y tế (để biết);
-
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Các vụ, Cục: KCB; YDCT; PC
;
-
Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6358/BYT-BH ngày 23/08/2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám, chữa bệnh Y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.798

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!