Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3388/BNN-KH xuất Dự trữ quốc gia hóa chất Sát trùng Chlorine phòng trừ dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3388/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3388/BNN-KH
V/v Xuất Dự trữ quốc gia hóa chất Sát trùng Chlorine phòng trừ dịch bệnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long
- Cục Thú y
- Công ty TNHH Tân An

 

Thực hiện Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất không thu tiền 121 tấn hóa chất Chlorine để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 20 tấn, tỉnh Hà Tĩnh 10 tấn, Thừa Thiên Huế 20 tấn, tỉnh Bình Định 5 tấn, tỉnh Ninh Thuận 5 tấn, tỉnh Sóc Trăng 30 tấn, tỉnh Cà Mau 30 tấn và tỉnh Vĩnh Long 1 tấn kịp thời phòng chống dịch thủy sản.

2. Công ty TNHH Tân An đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng Chlorine và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh được thuận lợi; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng Chlorine về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành liên quan có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp đủ kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và Công ty TNHH Tân An thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng để cung ứng cho tỉnh phòng trừ dịch bệnh thủy sản.

4. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng Chlorine đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh thủy sản và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3388/BNN-KH xuất Dự trữ quốc gia hóa chất Sát trùng Chlorine phòng trừ dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39