Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7595/VPCP-QHQT ký Tuyên bố chung về viện trợ cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7595/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7595/VPCP-QHQT
V/v ký Tuyên bố chung về viện trợ cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7292/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2010), Sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam (Công hàm số 750-2010 ngày 14 tháng 10 năm 2010) về ký Tuyên bố chung của Chính phủ hai nước cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ 160 triệu AUD của Chính phủ Ô-xtrây-li-a cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông. Giao Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Tuyên bố chung của Chính phủ Việt Nam và Ô-xtrây-li-a về Dự án nêu trên với đại diện của Chính phủ Ô-xtrây-li-a.

2. Bộ Ngoại giao thu xếp chương trình tiếp xúc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với Thủ tướng Ô-xtrây-li-a trong ngày 31 tháng 10 năm 2010 và lễ ký Tuyên bố chung nêu trên dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7595/VPCP-QHQT ký Tuyên bố chung về viện trợ cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


954

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226