Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc tổng kết thực hiện Quyết định sô 605/TTg về việc ngành Truyền hình sử dụng nguồn thu từ quảng cáo

Số hiệu: 96/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 09/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 96/VPCP-KGVX NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ VIỆC TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 605/TTG VỀ VIỆC NGÀNH TRUYỀN HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ QUẢNG CÁO

Kính gửi:

- Đài Truyền hình Việt Nam,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2897/UB-NCVX ngày 8 tháng 8 năm 1997) và ý kiến của Đài Truyền hình Việt Nam (Công văn số 1755/KH-THVN ngày 28 tháng 11 năm 1997), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7875/BKH-LĐVX ngày 6 tháng 12 năm 1997) và Bộ Tài chính (Công văn số 3330/TC-HCSN ngày 17 tháng 9 năm 1997) về việc ngành Truyền hình sử dụng nguồn thu từ quảng cáo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định 605/TTg ngày 31 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép ngành Truyền hình được sử dụng nguồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành. Trong quá trình tổng kết cần kết hợp xem xét kiến nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 2897/UB-NCVX ngày 8 tháng 8 năm 1997.

Trên cơ sở tổng kết, có đề xuất và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Việc tổng kết cần hoàn thành trong quý I năm 1998.

 

Đoàn Mạnh Giao

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc tổng kết thực hiện Quyết định sô 605/TTg về việc ngành Truyền hình sử dụng nguồn thu từ quảng cáo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988
DMCA.com Protection Status