Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5904/VPCP-QHQT ngày 21/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời thư của IMF

Số hiệu: 5904/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 21/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5904/VPCP-QHQT
V/v trả lời thư của IMF

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về thư đề ngày 3 tháng 10 năm 2002 của ông Sugisaki, phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện kiểm toán quốc tế các báo cáo tài chính năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời chính thức cho IMF theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 153/VPCP-TB ngày 27 tháng 9 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo, Chương trình Tăng trưởng và Giảm nghèo và Chương trình Tín dụng hỗ trợ giả nghèo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5904/VPCP-QHQT ngày 21/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời thư của IMF

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.700
DMCA.com Protection Status