Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2913/BNN-TCTL đề nghị phối hợp thực hiện Đề án tổng thể Hệ thống giám sát mưa, mực nước hồ chứa phục vụ phòng, chống lũ, bão do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2913/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913/BNN-TCTL
V/v: Đề nghị phối hợp thực hiện Đề án tổng thể Hệ thống giám sát mưa, mực nước hồ chứa phục vụ phòng, chống lũ, bão

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc xây dựng Hệ thống giám sát thông tin hồ chứa phục vụ phòng chống lụt bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội lắp đặt thí điểm thiết bị quan trắc tự động và thiết kế phần mềm hệ thống truy cập số liệu hồ chứa.

Tại Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 05/8/2011 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đầy đủ thông tin về hồ chứa, kết nối các trạm đo đạc khí tượng thủy văn, hiện đại hóa việc quản lý giảm nhẹ thiên tai; trên cơ sở đó, xây dựng Đề án tổng thể để triển khai trên diện rộng đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, quản lý tổng hợp lũ lụt vùng hồ chứa và bảo đảm an ninh nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2011.

Hiện nay, Tổng cục Thủy lợi là đơn vị chức năng được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao triển khai lập Đề án nêu trên. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cử cơ quan đầu mối để phối hợp thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đề nghị quý Bộ quan tâm chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để b/c PTT Hoàng Trung Hải);
- TCTL (VP, TTPT&GNTT, Cục ĐĐ);
- Lưu: VT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2913/BNN-TCTL đề nghị phối hợp thực hiện Đề án tổng thể Hệ thống giám sát mưa, mực nước hồ chứa phục vụ phòng, chống lũ, bão do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39