Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2902/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2902/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

Kính gửi Cục thuế thành phố Hải Phòng


Trả lời công văn số 719/CT-ĐTNN ngày 29/6/2005 của Cục thuế thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn trả lời Công ty Ajinomoto Việt Nam có trụ sở chính tại Đồng Nai về việc sử dụng hóa đơn để xuất hàng chuyển nội bộ giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

+ Kể từ năm 2000 đến ngày 31/12/2003: Công ty áp dụng kê khai thuế GTGT tại Cục thuế Hải Phòng và các đơn vị phụ thuộc nói chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

+ Kể từ ngày 1/1/2004: Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 5.6, Mục IV, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Trường hợp Trạm Ajinomoto Hải Phòng nhận hàng từ Công ty chính bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau đó Trạm Ajinomoto Hải Phòng xuất tiếp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để chuyển hàng cho các chi nhánh ở các địa phương khác thì các chi nhánh này lập bảng kê bán hàng ra gửi về Trạm Ajinomoto Hải Phòng để trạm viết hóa đơn GTGT theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty Ajinomoto VN
- Lưu VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2902/TCT-ĐTNN ngày 24/08/2005 về việc sử dụng hóa đơn để xuất hàng chuyển nội bộ giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!